SIFO čistič sifónov 500 g

Sifo | na WC, toalety | Kód: 2602000001
Dostupnosť
Skladom
3,43 €
2,86 € bez DPH

Vlastnosti:

Vysoko účinný alkalický čistiaci prostriedok slúžiaci na čistenie sifónov, umývadiel, výlevok, vaní, WC a kuchynských drezov. Rozpúšťa kuchynské odpady, mastné usadeniny a vlasy zachytené v sifóne.
 

Zloženie:

hydroxid sodný /EC 215-185-5/
 

Dávkovanie a použitie:

Do sifónu nasypte 50 – 100 g /1-2 uzávery/ SIFA  a nalejte  1/2 l vriacej vody. Nechajte pôsobiť 30 minút a spláchnite väčším množstvom vody. Pri silnejšom znečistení postup opakujte. Nepoužívajte na  potrubia z hliníka, zinku alebo ich zliatin.
 

Upozornenie:

Rozpúšťanie SIFA je sprevádzané búrlivou reakciou, preto dôkladne chráňte ruky a tvár.
Doporučujeme použitie v školstve, zdravotníctve, hotelierstve, gastronomickom priemysle, potravinárskom priemysle, v službách, domácnostiach a pod.
 

Dôležité upozornenia:

Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 

Bezpečnostné upozornenie:

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevdychujte prach. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre.

Uchovávajte uzamknuté.
 

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU /alebo vlasmi/:Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou /sprchou.
 

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.
 

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje pri teplotnom rozmedzí 0°C až +30°C.

Značka Sifo
Hmotnosť 0,5 kg

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.


Súvisiace produkty